TV& VIDEO

Học viện Kỹ thuật quân sự

Việt Nam tham gia nghiên cứu xe tự lái

Việt Nam tham gia nghiên cứu xe tự lái

VTV.vn - Tương lai phát triển của xe ô tô tự lái được dự báo là rất mạnh mẽ. Và Việt Nam cũng đã bước đầu tham gia vào lĩnh vực còn nhiều tiềm năng này.