TV& VIDEO

Hội Chữ Thập Đỏ

Tất cả vì người nghèo trong xã hội

Tất cả vì người nghèo trong xã hội

VTV.vn - Chủ tịch nước đề nghị Hội Chữ Thập Đỏ nâng cao công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực, trợ giúp thiết thực cho những người có hoàn cảnh khó khăn.