hội chứng Down

Người mắc hội chứng Down vẫn có khả năng làm việc bình thường

Người mắc hội chứng Down vẫn có khả năng làm việc bình thường

VTV.vn - Người mắc hội chứng Down là người mang trong mình ba nhiễm sắc thể thứ 21. Từ sự rối loạn nhiễm sắc thể này, họ có xu hướng phát triển chậm hơn người bình thường.