TV& VIDEO

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Ra mắt BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Ra mắt BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

VTV.vn - Hôm nay (15/12), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đã ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội.