TV& VIDEO

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

“Nhiệm vụ hàng đầu của Hội Cựu chiến binh là bảo vệ thành quả cách mạng”

“Nhiệm vụ hàng đầu của Hội Cựu chiến binh là bảo vệ thành quả cách mạng”

VTV.vn - Sáng nay (14/12) tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã chính thức khai mạc.