TV& VIDEO

hội đồng an ninh

Quân đội Ukraine kéo dài lệnh ngừng bắn tại miền Đông

Quân đội Ukraine kéo dài lệnh ngừng bắn tại miền Đông

Quân đội Ukraine sẽ kéo dài lệnh ngừng bắn "Ngày Yên tĩnh" với lực lượng li khai tại miền Đông.