TV& VIDEO

Hội đồng bảo an LHQ

Nga yêu cầu điều tra chung vụ đầu độc điệp viên

Nga yêu cầu điều tra chung vụ đầu độc điệp viên

VTV.vn - Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ diễn ra ngày 14/3, phía Nga đã yêu cầu mở một cuộc điều tra chung liên quan tới vụ đầu độc điệp viên.