TV& VIDEO

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc

Không có tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp khẩn của HĐBA về vấn đề Jerusalem

Không có tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp khẩn của HĐBA về vấn đề Jerusalem

VTV.vn - Không có tuyên bố chung hay bất cứ nghị quyết nào được đưa ra sau cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.