TV& VIDEO

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc

HĐBA Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

HĐBA Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

VTV.vn - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) vừa triệu tập một cuộc họp khẩn để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.