TV& VIDEO

Hội đồng Bảo an

Nigeria là đối tác ưu tiên của Việt Nam ở châu Phi

Nigeria là đối tác ưu tiên của Việt Nam ở châu Phi

VTV.vn - Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ nhiều mặt với Nigeria, coi Nigeria là đối tác ưu tiên của Việt Nam ở châu Phi.