TV& VIDEO

Hội đồng nhân dân các cấp

61 tỉnh, thành phố công bố kết quả bầu cử

61 tỉnh, thành phố công bố kết quả bầu cử

VTV.vn - Đến nay, đã có 61/63 tỉnh, thành phố trên cả nước công bố kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 và danh sách các đại biểu trúng cử.