TV& VIDEO

Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố

Khai mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội khóa XV

Khai mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội khóa XV

VTV.vn - Sáng 5/12, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 3 khóa XV.