Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố

Kỷ luật 3 cán bộ Văn phòng Thành ủy và Văn phòng HĐND Đà Nẵng

Kỷ luật 3 cán bộ Văn phòng Thành ủy và Văn phòng HĐND Đà Nẵng

VTV.vn - Tin từ Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết, tại kỳ họp thứ 19 diễn ra ngày 8/1 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, kết luận một số nội dung