TV& VIDEO

Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố

Gần 60% kiến nghị của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội được triển khai có kết quả

Gần 60% kiến nghị của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội được triển khai có kết quả

VTV.vn - Với sự quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, kết quả là 58,9% kiến nghị của Hội đồng nhân dân trong năm 2016 đã được triển khai có kết quả.