hội hữu nghị

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan

VTV.vn - Hội hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan được thành lập là thành viên thứ 110 của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam.