TV& VIDEO

hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

"Việt Nam tiếp tục coi Nga là đối tác chiến lược toàn diện"

"Việt Nam tiếp tục coi Nga là đối tác chiến lược toàn diện"

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đường lối và chính sách đối ngoại của Việt Nam tiếp tục coi Nga là đối tác chiến lược toàn diện.