TV& VIDEO

Hội Liên hiệp phụ nữ

Miền quê của những tổ ấm xanh, sạch, đẹp

Miền quê của những tổ ấm xanh, sạch, đẹp

VTV.vn - 100% các xã của huyện Mang Thít, Vĩnh Long có mô hình "Nhà tôi xanh - sạch - đẹp", giúp thay đổi bộ mặt Nông thôn mới.