TV& VIDEO

Hội Liên hiệp phụ nữ

Đà Nẵng tạo nhiều mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo

Đà Nẵng tạo nhiều mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo

VTV.vn - Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện nhiều kế hoạch nhằm tạo công ăn việc làm cho phụ nữ nghèo.