TV& VIDEO

Hội Liên Hiệp

Câu chuyện về quyền bình đẳng của phụ nữ Venezuela trong thế kỷ 21

Câu chuyện về quyền bình đẳng của phụ nữ Venezuela trong thế kỷ 21

VTV.vn - Triển lãm về người phụ nữ Venezuela tại Việt Nam đã mang đến hình ảnh người phụ nữ thời đại mới làm chủ cuộc sống và có tiếng nói bình đẳng trong xã hội.