TV& VIDEO

hội nghị bộ trưởng ASEAN

ASEAN tìm hướng phát triển nông thôn và xóa nghèo

ASEAN tìm hướng phát triển nông thôn và xóa nghèo

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phát triển nông thôn và xóa nghèo lần thứ 9 tập trung vào công tác xã hội hóa và đối tác công tư trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn.