TV& VIDEO

Hội nghị Bộ trưởng

Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng APEC

Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng APEC

VTV.vn - Với chủ đề của năm nay là "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung", APEC cam kết tăng cường hợp tác vì sự phát triển bền vững và bao trùm.