Hội nghị Bộ trưởng

Thúc đẩy hợp tác ASEAN+3, cấp cao Đông Á

Thúc đẩy hợp tác ASEAN+3, cấp cao Đông Á

VTV.vn -Nội dung trọng tâm của các hội nghị là kiểm điểm quan hệ, hợp tác trong thời gian qua; định hướng hợp tác thời gian tới; trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế quan tâm.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive