TV& VIDEO

Hội nghị cấp cao Không liên kết 17

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội kiến Tổng thống Venezuela

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội kiến Tổng thống Venezuela

VTV.vn - Phó TTg, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Rodriguez.