hội nghị G20

G20 cam kết hợp tác trong các vấn đề toàn cầu

G20 cam kết hợp tác trong các vấn đề toàn cầu

VTV.vn - Hội nghị G20 nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu.