TV& VIDEO

Hội nghị giao ban công tác mặt trận

Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phát huy vai trò giám sát, phản biện

Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phát huy vai trò giám sát, phản biện

VTV.vn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt chương trình giám sát, phản biện trong 6 tháng cuối năm.