TV& VIDEO

hội nghị quốc tế

Liên Hợp Quốc kỷ niệm ngày Đại dương thế giới

Liên Hợp Quốc kỷ niệm ngày Đại dương thế giới

VTV.vn - Hôm nay (8/6), là ngày Đại dương thế giới. Nhân dịp này, Liên Hợp Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của đại dương.