TV& VIDEO

hội nghị tổng kết 5 năm

Lâm Đồng tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03

Lâm Đồng tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03

VTV.vn - Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị Khóa XI.