TV& VIDEO

hội nghị triển khai

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội XIV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội XIV

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.