TV& VIDEO

hội nghị trung ương

Ban Kinh tế Trung ương sơ kết 6 tháng đầu năm

Ban Kinh tế Trung ương sơ kết 6 tháng đầu năm

VTV.vn - Hôm nay (12/7), Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức hội nghị công tác sơ kết 6 tháng đầu năm.