hội nghị trung ương

Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

VTV.vn - Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XII tới báo cáo viên.