TV& VIDEO

hội nghị trung ương

Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND: Cần cơ chế kiểm soát quyền lực

Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND: Cần cơ chế kiểm soát quyền lực

VTV.vn - Để thực hiện thành công chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND, cần phải có một cơ chế kiểm soát quyền lực phù hợp.