TV& VIDEO

hội nghị

Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp: Tiếp sức cho cả Chính phủ và doanh nghiệp

Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp: Tiếp sức cho cả Chính phủ và doanh nghiệp

VTV.vn - Theo ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp mới đây có một số thay đổi và mang ý nghĩa quan trọng.