TV& VIDEO

hội nhà báo Việt Nam

Đồng chí Thuận Hữu kiêm nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo

Đồng chí Thuận Hữu kiêm nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo

VTV.vn - Bộ Chính trị vừa điều động đồng chí Thuận Hữu kiêm nhiệm chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.