TV& VIDEO

hội nhập AEC

Sinh viên ngành kế toán, kiểm toán sẵn sàng chuẩn bị cho hội nhập AEC

Sinh viên ngành kế toán, kiểm toán sẵn sàng chuẩn bị cho hội nhập AEC

VTV.vn - Sau khi cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) có hiệu lực, những sinh viên ngành kế toán, kiểm toán đã sẵn sàng nắm bắt cơ hội, chuẩn bị cho hội nhập AEC.