TV& VIDEO

hội nhập kinh tế

Các lãnh đạo RCEP nhất trí nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận trong 2018

Các lãnh đạo RCEP nhất trí nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận trong 2018

VTV.vn - Các lãnh đạo RCEP nhất trí tăng gấp đôi nỗ lực nhằm ký kết thỏa thuận trong năm 2018.