TV& VIDEO

hội nhập quốc tế

Trao giải cuộc thi "Việt Nam - quá trình hội nhập quốc tế"

Trao giải cuộc thi "Việt Nam - quá trình hội nhập quốc tế"

VTV.vn - Đây là cuộc thi do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức với mục đích nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về hội nhập quốc tế.