hội thảo

Hội thảo thông tin về tình hình thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ 2

Hội thảo thông tin về tình hình thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ 2

VTV.vn - Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đại diện Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức xã hội.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive