Hologram

Sẽ ra sao nếu vũ trụ chỉ là một hình chiếu 3D?

Sẽ ra sao nếu vũ trụ chỉ là một hình chiếu 3D?

VTV.vn - Cùng các nhà khoa học của Life Noggin tìm hiểu thêm về giả thuyết vũ trụ mà chúng ta đang sống chỉ là một hình chiếu lập thể (3D) vô cùng phức tạp.