TV& VIDEO

homestay

Homestay kiểu mới - hình thức du lịch giá rẻ được yêu thích

Homestay kiểu mới - hình thức du lịch giá rẻ được yêu thích

VTV.vn - Gần đây, hình thức du lịch Homestay bắt đầu nhen nhóm và phát triển tại nhiều thành phố du lịch ở Việt Nam.