TV& VIDEO

Hòn Tằm

Hòn Tằm – đảo thiên đường giữa vịnh Nha Trang

Hòn Tằm – đảo thiên đường giữa vịnh Nha Trang

Người xưa ví von Hòn Tằm như một con tằm xanh giữa nương dâu xanh ngát hướng về biển Đông vì vị trí và hình dáng đặc biệt của hòn đảo này.