Hồng Đăng

Cả một đời ân oán - Tập 59: Đóng giả Nguyên An, Tú được Vũ Gia chào đón không chút nghi ngờ

Cả một đời ân oán - Tập 59: Đóng giả Nguyên An, Tú được Vũ Gia chào đón không chút nghi ngờ

VTV.vn - Đóng giả Nguyên An theo kế hoạch của Diệu (Lan Phương), Tú đã được Vũ Gia chào đón không chút nghi ngờ. Điều này khiến Diệu rất hả hê.