TV& VIDEO

Hong Kong

Các nhà đầu tư đổ 163 tỷ USD vào các đợt IPO tại Hong Kong

Các nhà đầu tư đổ 163 tỷ USD vào các đợt IPO tại Hong Kong

VTV.vn - 163 tỷ USD – đó là số tiền mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Hong Kong (Trung Quốc) - đã đổ vào các thương vụ IPO.