TV& VIDEO

họp Chính phủ thường kỳ

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8

VTV.vn - Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017, Chính phủ yêu cầu từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải sâu sát với công việc