TV& VIDEO

họp chính phủ

Sẽ tăng lương và thù lao cho một số đối tượng

Sẽ tăng lương và thù lao cho một số đối tượng

VTV.vn - Chính phủ sẽ tăng tiền lương và thù lao đối với những người làm việc trong lĩnh bảo đảm an ninh mạng và vận động viên thể dục thể thao.