TV& VIDEO

hợp đồng bảo hiểm

TT-Huế: Nâng cao kiến thức về bảo hiểm tàu cá cho ngư dân

TT-Huế: Nâng cao kiến thức về bảo hiểm tàu cá cho ngư dân

VTV.vn - Việc mua bảo hiểm tàu cá là một hình thức để bảo vệ quyền lợi cho chủ thuyền và các bạn thuyền khi tham gia khai thác trên biển.