TV& VIDEO

hợp đồng xây dựng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề về BOT

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề về BOT

VTV.vn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trực tiếp tiến hành giám sát chuyên đề về BOT.