TV& VIDEO

hợp lòng dân

Tổng Bí thư làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng Bí thư làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

VTV.vn - Trong hai ngày 17 - 18/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.