hợp tác nông nghiệp

Bỉ thúc đẩy hợp tác nông nghiệp với Việt Nam

Bỉ thúc đẩy hợp tác nông nghiệp với Việt Nam

VTV.vn - Từ lâu, Bỉ là đối tác tích cực của Việt Nam trong việc hỗ trợ ODA, chuyển giao công nghệ và đào tạo phát triển nhân lực cho nông nghiệp.