TV& VIDEO

hợp tác nông nghiệp

Cơ hội tăng cường hợp tác nông nghiệp trong khối APEC

Cơ hội tăng cường hợp tác nông nghiệp trong khối APEC

VTV.vn - Sau các chuyến tham quan thực tế tại ĐBSCL của những đại biểu từ các nền kinh tế thành viên APEC, nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể trong nông nghiệp đã được chỉ ra.