TV& VIDEO

Hợp tác Phát triển

Việt Nam - Nhật Bản: Tương đồng văn hóa - Phát triển con người (20h30, VTV4)

Việt Nam - Nhật Bản: Tương đồng văn hóa - Phát triển con người (20h30, VTV4)

VTV.vn - Chương trình "Việt Nam - Nhật Bản: Tương đồng văn hóa - Phát triển con người" sẽ được phát sóng vào 20h30 hôm nay (16/9) trên kênh VTV4.