TV& VIDEO

hợp tác song phương

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội FiJi

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội FiJi

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch APPF 26 đã tiếp bà Jiko Fatafehi Luveni, Chủ tịch Quốc hội FiJi.