TV& VIDEO

hợp tác thương mại

Anh thúc đẩy hợp tác thương mại với Việt Nam

Anh thúc đẩy hợp tác thương mại với Việt Nam

VTV.vn - Nước Anh muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại với Việt Nam trong giai đoạn hậu Brexit.