TV& VIDEO

hợp tác thương mại

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ dịch chuyển vì CPTPP?

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ dịch chuyển vì CPTPP?

VTV.vn - Khi CPTPP được ký, chúng ta có thể kỳ vọng vào các dòng vốn đầu tư mới từ các thị trường trước nay ít, thậm chí chưa có đầu tư tại Việt Nam.