hợp tác thương mại

Công ty Việt Nam ký hợp tác thương mại 500 triệu USD với Iran

Công ty Việt Nam ký hợp tác thương mại 500 triệu USD với Iran

VTV.vn - Theo biên bản ghi nhớ được ký kết, hai bên đặt mục tiêu đạt khối lượng xuất - nhập khẩu mỗi chiều 250 triệu USD vào năm 2018.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive