TV& VIDEO

hợp tác xã

Phú Yên thu hút trí thức trẻ về làm việc tại các hợp tác xã

Phú Yên thu hút trí thức trẻ về làm việc tại các hợp tác xã

VTV.vn - Thu hút trí thức trẻ làm việc tại các hợp tác xã - điều này đã được đặt ra từ lâu nhưng không phải địa phương nào cũng làm được.