TV& VIDEO

hợp tác xã

Quảng Nam: Hiệu quả các mô hình Hợp tác xã do thanh niên thành lập

Quảng Nam: Hiệu quả các mô hình Hợp tác xã do thanh niên thành lập

VTV.vn - Tại Quảng Nam, nhiều mô hình Hợp tác xã do thanh niên sáng lập, làm chủ và hoạt động hiệu quả đã chứng minh người trẻ phù hợp với loại hình kinh tế hợp tác.