hợp tác xã

Thủ tướng đề nghị Liên minh Hợp tác xã quốc tế tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã Việt Nam

Thủ tướng đề nghị Liên minh Hợp tác xã quốc tế tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã Việt Nam

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị Liên minh Hợp tác xã quốc tế châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã Việt Nam.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive