hợp tác xã

Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã: Cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư

Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã: Cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư

VTV.vn - Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã năm 2018.