TV& VIDEO

hợp thức hóa hàng lậu

Phổ biến tình trạng hợp thức hóa hàng lậu bằng hóa đơn tài chính

Phổ biến tình trạng hợp thức hóa hàng lậu bằng hóa đơn tài chính

VTV.vn -Tại Lạng Sơn, khi bị yêu cầu kiểm tra hành chính, nhiều đầu nậu đã lợi dụng hợp thức hóa hàng lậu thông qua việc sử dụng hóa đơn tài chính nhằm qua mặt lực lượng chức năng.