TV& VIDEO

hợp xướng quốc tế

Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam 2017 - Đại nhạc hội ngập tràn dư vị cảm xúc

Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam 2017 - Đại nhạc hội ngập tràn dư vị cảm xúc

VTV.vn - 32 đoàn hợp xướng với cả nghìn nghệ sỹ đã mang đến một bức tranh văn hóa đa sắc màu, một đại nhạc hội ngập tràn các dư vị cảm xúc.