hư hại hàng nghìn ngôi nhà

Giao diện thử nghiệm VTVLive