TV& VIDEO

huấn luyện viên

Trường đào tạo chơi thể thao điện tử eSports chuyên nghiệp

Trường đào tạo chơi thể thao điện tử eSports chuyên nghiệp

VTV.vn - Mỗi khóa học kéo dài 3 năm với học phí khoảng 2.050 USD/năm. Học viên sẽ được đào tạo để chơi chuyên nghiệp, tổ chức sự kiện, quảng cáo liên quan hay huấn luyện viên.