TV& VIDEO

hưởng lợi từ FTA

Quy tắc xuất xứ - rào cản hưởng lợi từ FTA

Quy tắc xuất xứ - rào cản hưởng lợi từ FTA

VTV.vn - Theo các doanh nghiệp Việt Nam, phần lớn họ đều nhập khẩu nguyên liệu đầu vào từ các nước không phải là thành viên của các hiệp định thương mại này.