TV& VIDEO

Hướng về biển đảo

Ngày Thơ Việt Nam 2015 hướng về biển đảo

Ngày Thơ Việt Nam 2015 hướng về biển đảo

(VTV.vn) - Sáng 5/3 (15 tháng Giêng Âm lịch), tại Văn miếu – Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ khai mạc ngày Thơ Việt Nam.